Музей-сядзіба Пружанскі палацык
Меню сайта
Катэгорыі каталога
Краязнаўства
Музейная справа
Лірыка
Проза.
Пошук
Сябры сайта
В. К. Бондарчик, И. Н. Браим, Н. И. Бураковская "Полесье. Материальная культура."
Полесье. Материальная культура / В. К. Бондарчик, И. Н. Браим, Н.И.Бураковская и др.; Редкол.: В. К. Бондарчик, Р. Ф. Кирчив(ответственные редакторы) и др.; АН УССР. Львовское отделение Института искусствоведения, фольклора и
этнографии им. М. Ф. Рыльского.— Киев: Наук. думка, 1988.—448 с.: Ил.
ISBN 5-12-000158-0 (в пер.) : 6 р., 1650 экз.

Манаграфія з'яўляецца першым абагульняючым даследаваннем матэрыяльнай культуры насельніцтва Палесся. Асвятляюцца асноўныя аспекты побыту палешукоў, іх традыцыйныя рамёствы і вытворчасці, жыллё, адзежа і іншыя кампаненты традыцыйнай бытавой культуры. Паказаныя этнакультурныя змены за гады савецкай улады. На рускай мове.

Кніга ў фармаце PDF ляжыць тут: http://museum.pruzhany.com/Bibliateka/Polesie.Material_culture.zip


Хостинг от uCozmoy.su © 2022